#EZD PROTON

e-Administracja w województwie podkarpackim z wykorzystaniem PSeAP

powrót

Konferencja z udziałem kadry zarządzającej JST.

 

e-Administracja w województwie podkarpackim z wykorzystaniem PSeAP

 

Zaprezentowanie nowej wersji regionalnej platformy e-usług, wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem systemu PROTON przez partnerów projektu PSeAP oraz nakreślenie możliwości rozwoju e-administracji w województwie, to główne cele konferencji, która odbędzie się 13 grudnia 2017 roku w Rzeszowie. W spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przy udziale Sputnik Software, wezmą udział przedstawiciele kadry zarządzającej urzędów, wykorzystujących oprogramowanie PSeAP.

 

Nasz udział w konferencji będzie polegał na zaprezentowaniu procesu załatwienia sprawy przez Internet z wykorzystaniem portalu PSeAP oraz Systemu EZD PROTON. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Sputnik Software wcielą się w role, odpowiednio: Mieszkańca Podkarpacia, zainteresowanego załatwieniem sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie oraz urzędników, którzy załatwią sprawę w systemie PROTON oraz wydadzą decyzję w formie elektronicznej. Prezentacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów funkcjonujących w ramach projektu.

 

Omówienie możliwości rozwoju e-administracji, z wykorzystaniem dedykowanej strefy mieszkańca i aplikacji mobilnych oferowanych przez Sputnik Software, stanowić będzie zwieńczenie konferencji. Zaprezentujemy produkty pozwalające na udostępnienie klientom urzędów spersonalizowanych e-usług w obszarach: dostępu do informacji o załatwianych sprawach, płatności elektronicznych, wykorzystania aplikacji mobilnych w interaktywnym kontakcie urząd – obywatel. Cały program konferencji przedstawia się następująco:

 

  •  „e-Administracja w województwie podkarpackim z wykorzystaniem PSeAP” – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  •  „Elektroniczne załatwienie sprawy na platformie PSeAP – prezentacja procesu” – Sputnik Software
  • „Doświadczenia z wdrażania elektronicznego trybu procedowania z wykorzystaniem systemu EZD” – Urząd Miejski w Przemyślu
  • „Możliwe kierunki rozwoju e-Usług z wykorzystaniem PSeAP” – Sputnik Software

Zobacz także:

Tryb EZD w systemie PROTON
Wydaliśmy poradnik dla użytkowników.
Spotkanie z klientami na Podkarpaciu
Warsztaty dla administratorów lokalnych PSeAP.
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Największe wdrożenie systemu EZD w polskim samorządzie.