Oprogramowanie

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Aplikacja automatycznie zweryfikuje dane znajdujące się we wniosku i wygeneruje decyzję z odpowiednim statusem (przyznanie, odmowa, wstrzymanie, uchylenie lub wznowienie wypłat). Wbudowana baza TERYT i integracja z rejestrem mieszkańców pozwalają na niezawodną weryfikację danych dotyczących wnioskodawców.

Funkcjonalność:

 

  • rejestracja wniosków,
  • automatyczne generowanie decyzji w oparciu o wniosek, wraz z kontrolą zgodności z przepisami,
  • obsługa procesu przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego,
  • obsługa odwołań i zażaleń na wydaną decyzję odmowną,
  • generowanie list wypłat i współpraca z systemami bankowości elektronicznej.

 

 

Udogodnienia:

 

  • tworzenie i modyfikacja szablonów pism i decyzji do wielokrotnego zastosowania,
  • tworzenie szablonów podstawa prawnych,
  • zintegrowana baza decyzji osób oraz wypłat,

 

 

Do uruchomienia aplikacji i rozpoczęcia pracy nie jest wymagana wizyta naszego konsultanta. Oferujemy wdrożenie zdalne, oznaczające niższe koszty. Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną.

powrót

Zobacz także:

Spotkanie z klientami na Podkarpaciu
Warsztaty dla administratorów lokalnych PSeAP.
e-Administracja w województwie podkarpackim z wykorzystaniem PSeAP
Konferencja z udziałem kadry zarządzającej JST.
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Największe wdrożenie systemu EZD w polskim samorządzie.