Oprogramowanie

Mienie komunalne

Ponieważ gospodarowanie mieniem komunalnym ma na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności, a dochody z tego tytułu są ważną częścią budżetu, ważne jest, by oprogramowanie wspierające realizację tych zadań było niezawodne i obejmowało wszystkie zadania realizowane w tym obszarze.

Moduły

 

Ewidencja nieruchomości – pozwala na tworzenie i edycję zapisów o nieruchomościach oraz ich elementach składowych, a także prowadzenie rejestru cen i wartości. Moduł jest zintegrowany z ewidencją gruntów, budynków i lokali oraz pozwala na korzystanie z informacji zgromadzonych w innych źródłach (pliki wsadowe).

 

 

Zarządzanie mieniem – rejestrowanie i generowanie dokumentów związanych z zarządzaniem (umowy, akty notarialne, decyzje) oraz przeliczanie opłat, które podlegają waloryzacji, wraz z wydrukiem zawiadomień. Moduł umożliwia wystawianie faktur oraz przygotowywanie zestawień (raportów), według zdefiniowanych parametrów.

Księgowość dochodów niepodatkowych – prowadzenie rozliczeń, na podstawie wysokości opłat określonej w module zarządzania mieniem i wykonywanie wszystkich typowych operacji (naliczanie oprocentowania w przypadku rozłożenia na raty, naliczanie odsetek karnych, generowanie monitów i not odsetkowych). Dowolny poziom analityki kont księgowych i generowanie sprawozdania RB27s.

Co otrzymujesz

 

  • obsługę całego zadania w jednym systemie
  • szczegółową i niezawodną ewidencję przedmiotu umowy oraz opłaty
  • historię  i identyfikację wszystkich realizowanych operacji
  • bogaty zestaw raportów
  • współpracę z innymi aplikacjami, w tym Systemem Finansowo-księgowym

 

 

Lorem ipsum dolor mit omet.

powrót

Zobacz także:

e-Administracja w województwie podkarpackim z wykorzystaniem PSeAP
Konferencja z udziałem kadry zarządzającej JST.
System partnerski Sputnik Software
Zapraszamy firmy i potencjalnych współpracowników.
Nunc sed sem venenatis, accumsan ante vel.
Sed tincidunt scelerisque iaculis. Mauris convallis tellus eleifend, varius arcu et, ornare sapien.