Polityka prywatności

 
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy domeny internetowej sputnik.pl (dalej zwanej „Serwisem”) prowadzonej przez spółkę Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-104) przy ul. Klinkierowa 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000204111, NIP: 7792230149, REGON: 634582244 (dalej zwany „Sputnik Software”).

I. Pliki cookies
II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych