Platforma Nowoczesny Urząd

Zintegrowane oprogramowanie przeznaczone do zarządzania wszystkimi zadaniami jednostki samorządu terytorialnego. Produkty Platformy obejmują: zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów, świadczenie e-usług publicznych, obsługę budżetu, finansów i księgowości, wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, obsługę kadrowo-płacową, zarządzanie mieniem komunalnym, prowadzenie rejestrów i ewidencji oraz realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

1
System EZD PROTON

Obsługa pełnego cyklu przyznawania dodatku, od przyjęcia wniosku, poprzez jego ocenę formalną aż po wydanie decyzji i realizację wypłat świadczenia. Pełna zgodność z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych i przepisami regulującymi przyznawanie dodatków energetycznych.

więcej o produkcie
2
System Usług Elektronicznych (SUE)

więcej o produkcie
3
Biuletyn Informacji Publicznej

więcej o produkcie
4
Aplikacje mobilne

więcej o produkcie
5
System Finansowo-Księgowy

więcej o produkcie
6
System Podatków i Opłat Lokalnych

więcej o produkcie
7
System kadrowo-płacowy

więcej o produkcie
8
Mienie komunalne

więcej o produkcie
9
Środki trwałe

więcej o produkcie
10
Pomoc Materialna dla Uczniów

więcej o produkcie
11
Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

więcej o produkcie
12
Koncesje alkoholowe

więcej o produkcie