Platforma Nowoczesny Urząd

Zintegrowane oprogramowanie przeznaczone do zarządzania wszystkimi zadaniami jednostki samorządu terytorialnego. Produkty Platformy obejmują: zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów, świadczenie e-usług publicznych, obsługę budżetu, finansów i księgowości, wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, obsługę kadrowo-płacową, zarządzanie mieniem komunalnym, prowadzenie rejestrów i ewidencji oraz realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

1
System EZD PROTON

PROTON to centralna aplikacja Platformy Nowoczesny Urząd. Jest przeznaczony do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów, integruje się z systemami zewnętrznymi i udostępnia e-usługi publiczne.

więcej o produkcie
2
System Usług Elektronicznych EBOI

Dzięki Systemowi Usług Elektronicznych klienci urzędu mogą załatwić przez internet sprawy, które dotyczą ich codziennego życia. Wychodzimy bowiem z założenia, że wysokiej jakości usługa elektroniczna musi być bezpieczna, łatwo dostępna i dotyczyć kwestii, które naprawdę interesują mieszkańców

więcej o produkcie
3
Biuletyn Informacji Publicznej

Proste i intuicyjne zarządzanie treścią, zgodność z przepisami prawa regulującymi udostępnianie informacji publicznej oraz integracja z innymi produktami Platformy Nowoczesny Urząd, to główne zalety naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

więcej o produkcie
4
Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna przygotowana dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, odwiedzających Twoje miasto lub gminę, jest doskonałym narzędziem informacji i promocji. Co ważniejsze, świadczone przez urząd e-usługi, są dosłownie w zasięgu ręki.

więcej o produkcie
5
System Finansowo-Księgowy

Nasz System Finansowo-Księgowy pozwala na obsługę pełnego cyklu księgowości w JST. Elektroniczna wymiana planów i sprawozdań jednostkowych, czy możliwość automatycznego generowania zbiorczego JPK, to tylko niektóre funkcjonalności zintegrowanego zarządzania księgowością, finansami i budżetem.

więcej o produkcie
6
System Podatków i Opłat Lokalnych

Obsługa wszystkich podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat lokalnych, w ramach jednego systemu. Wspólna baza porządkująca dane o podatnikach i integracja z Systemem Usług Elektronicznych.

więcej o produkcie
7
System kadrowo-płacowy

Prowadzenie ewidencji pracowniczych i ich obsługa finansowa, z uwzględnieniem specyfiki wynagradzania pracowników samorządowych i radnych.  Produkt dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego.

więcej o produkcie
8
Mienie komunalne

Aplikacja służąca do zarządzania mieniem komunalnym pozwala na prowadzenie ewidencji majątku gminy, wspiera procesy związane z księgowością dochodów związanych wykorzystywaniem mienia i rejestruje wszystkie czynności związane z obrotem.

więcej o produkcie
9
Środki trwałe

Pełna obsługa ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Możliwość wykorzystania kolektorów danych i obsługa kodów kreskowych oraz integracja z Systemem Finansowo-Księgowym.

więcej o produkcie
10
Pomoc Materialna dla Uczniów

Pełne dostosowanie do regulaminu regulującego przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych w danej gminie i automatyzacja procesu wydawania decyzji. Komfort pracy użytkownika Pomocy Materialnej dla Uczniów 2.0 wynika z zastosowania statusów, kreatorów i automatycznych podpowiedzi.

więcej o produkcie
11
Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Obsługa pełnego cyklu przyznawania dodatku, od przyjęcia wniosku, poprzez jego ocenę formalną aż po wydanie decyzji i realizację wypłat świadczenia. Pełna zgodność z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych i przepisami regulującymi przyznawanie dodatków energetycznych.

więcej o produkcie
12
Koncesje alkoholowe

Obsługa pełnego cyklu ewidencji wniosków i oświadczeń oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z automatycznym eksportem danych do CEiDG oraz integracją z Systemem Finansowo-Księgowym.

więcej o produkcie