Dedykowane systemy informatyczne

Tworzymy produkty na zamówienie instytucji dążących do usprawnienia procesów w obszarze finansów publicznych, bezpieczeństwa informatycznego i komunikacji elektronicznej. Każdy z naszych klientów może liczyć na profesjonalne usługi wsparcia technicznego i merytorycznego, we wszystkich obszarach funkcjonowania aplikacji. Budujemy jakość wdrożeń i zarządzania projektami, w oparciu o doświadczenie naszych specjalistów i oczekiwania klienta.

1
Zarządzanie finansami publicznymi

Tworzymy i wdrażamy dedykowane systemy informatyczne służące do planowania i sprawozdawczości budżetowej, wieloletniego prognozowania w obszarze finansów publicznych, księgowości budżetowej, analizy danych finansowych oraz wymiaru i poboru ustawowych opłat.

więcej o produkcie