Platforma
Nowoczesny
Urząd

rozwiązania przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych zintegrowanym zarządzaniem kluczowymi zadaniami urzędu

Dedykowane
systemy
informatyczne

produkty na zamówienie instytucji dążących do usprawnienia procesów w obszarze finansów publicznych, bezpieczeństwa informatycznego i komunikacji elektronicznej